Gửi Tin Nhắn Cho Chúng Tôi


Thông Tin Liên hệ


: CÔNG TY CỔ PHẦN TRANG THIẾT BỊ KỸ THUẬT Y TẾ TP.HCM (MTS)
: 252 - 254 Cống Quỳnh, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, Tp.HCM
: 38390996 - 38325712 (KD Y Cụ) - 39250444 (KD Hóa chất) - 38393133 (Kế Toán)
: 0300534193
: 0071000289304 VIETCOMBANK CN TP.HCM – Mã số : 79203001