Sửa chữa - Bảo trì


  • Bảo trì Hệ thống Cath lad tại Bệnh viện Nguyễn Trãi
  • Bảo trì Hệ thống tán sỏi ngoài cơ thể tại Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức - Hà Nội
  • Trung tu Xe nha lưu động của Bệnh viện Củ Chi