Lắp đặt - Bảo hành


  • Lắp đặt - Bảo hành Máy X Quang Control X tại Trung tâm Y Tế Tánh Linh - Bình Thuận
  • Lắp đặt, Bảo hành máy X Quang SEDECAL tại Bệnh viện Nhân Dân Gia Định